Česky English Italiano

Vyhledávání nákresů

Typ výtahu:

Šířka:

Hloubka:

Kg / počet osob:

Hledat

Reference

Sázavská
Sázavská
Praha 2

Modernizace

Vlivem času, opotřebení, nevhodného používání, poklesu výkonnosti, povětrnostních vlivů atd. bývá nutná modernizace výtahu pro zlepšení jeho efektivity.
Společnost MYLIFT je díky detailním studiím vypracovaným svým týmem schopná navrhnout nejvhodnější řešení pro dosažení nejlepšího výsledku při modernizacích.

Modernizace zahrnují jak přizpůsobení výtahu stávajícím normám, tak výměnu technologií pro zvýšení efektivity, energetické úspory, šetrnosti k životnímu prostředí, jízdního komfortu a atraktivity.

 

Některé příklady prací prováděných v rámci modernizace:

Výměna kontaktů v šachtě

Po letech provozu je vhodné vyměnit kontakty a snímače. Je potřeba vzít v úvahu, že výtah se pohybuje na základě stovek informací, které získává z kontaktů, senzorů a signálních zařízení v šachtě a i částečná nefunkčnost jednoho z nich by mohla ohrozit běžné používání zařízení a být příčinou poruchy výtahu. Výměna kontaktů v šachtě za kontakty nové generace zajistí bezpečný a tichý provoz, protože jsou efektivnější než kontakty původní vyrobené před lety.

 

Rozvaděč

Opotřebení, čas a povětrnostní vlivy se podepisují na řídících obvodech výtahu. Relé, která jsou součástí kontrolní a řídící logiky, ztrácí svou efektivitu snáze než ostatní komponenty. Použití elektronických desek zlepšuje výkonnost výtahu, jelikož nejsou tak citlivé na stálé a dlouhodobé zatížení. Navíc je snazší naprogramovat elektronickou desku tak, aby se provoz výtahu přizpůsobil potřebám zákazníka. Díky používání nových technologií a dlouhodobým zkušenostem jsou výrobky společnosti MYLIFT vysoce kompatibilní i s jinými typy výtahů a citelně zlepšují jejich fungování, energetickou úsporu a komfort.

Navrhujeme dvě různá řešení potřeb zákazníků, stručně:

  • První zahrnuje částečnou výměnu rozvaděče, místo původních relé se instaluje programovatelná elektronická deska. Je to řešení úsporné a rychlejší, které ale zlepší efektivitu jen částečně.
  • Druhé řešení spočívá v kompletní výměně rozvaděče. Nový rozvaděč je vybaven více funkcemi a lze ho snáze programovat podle potřeb zákazníka.


U obou dvou řešení je možné nainstalovat frekvenční měnič pro zlepšení jízdního komfortu, přesnosti zastavení v patře a energetické úspory.

 

Stroj

Stroj starých výtahů je často ve špatném stavu, deformace některých částí, opotřebení a atmosférické vlivy poškozují hermetické části, dlouhodobým fungováním se poškodily převody, což způsobilo zvýšení vibrací a ztráty oleje, ovlivnilo jízdní komfort a zvýšilo energetickou spotřebu.
Instalace nového stroje vyrobeného dle nejnovějších studií s použitím materiálů nové generace garantuje pohodlnější a trvalejší řešení spolu s velkou energetickou úsporou, zvláště pokud se zároveň instaluje i frekvenční měnič pro napájení motoru. Tento typ řešení je nejlepší možný a má výborné výsledky, alternativně je ale možné repasovat staré komponenty, což je samozřejmě rychlejší a levnější. Repase částí stroje se týká odstřikovacích kroužků, těsnění, ucpávek atd. Výhodou je, že se mění pouze méně nákladné a snadno dostupné součástky, ušetří se  tedy čas i peníze, protože se nemění převodovka a jiné části nepodléhající opotřebení. Tento typ zásahu je rychlý, úsporný a efektivní a uvede motor do dobrého stavu tak, aby mohl fungovat ještě mnoho let na plný výkon.

 

Šachetní dveře

Všechna práce výtahu je koncentrovaná v šachetních dveřích, na těch jsou léta fungování nejvíce vidět. Stálý pohyb a nešetrné používání ze strany některých uživatelů negativně ovlivňují tyto komponenty, které nejsou jen estetickým prvkem, ale také chrání bezpečnost uživatelů.

Jejich zvláštním úkolem je propojovat pevné a pohyblivé části výtahu. Normy nepovolují jakékoliv funkční anomálie, proto i malá chyba při zavírání dveří zablokuje ihned celý výtah.

Dle statistik, které si společnost MYLIFT vede, zajistí výměna šachetních dveří za nové  vyrobené z moderních materiálů bezpečné a kontinuální fungování s výrazným zlepšením efektivity a ekonomickou úsporou.

 

Kabina

V průběhu let a vlivem vlhkosti kabina ztrácí svou pevnost potřebnou pro absorbování nárazů a tlaků způsobených při běžném používání výtahu a ztrácí svou estetickou hodnotu, i když by měla vždy nabízet uživatelům příjemné prostředí.

Použití nových moderních a extrémně odolných materiálů, vybraných ze stovek povrchových úprav z našeho vzorníku, zaručuje pozitivní výsledek z hlediska praktického i estetického. Výměna stěn, nová madla, lišty, zrcadlo, osvětlení a ovladače budí dojem nového výtahu a zpříjemňuje jízdu v kabině.

 

Panely s ovladači

Na většině výtahů plní kabinové a patrové přivolávače také funkci bezpečnostních kontaktů přepětí tlačítek. Pokud chceme zajistit kontinuální provoz výtahu, je nutné vyměnit šachetní i kabinové přivolávače, které jsou často opotřebované vlivem používání a prostředí jak z funkčního, tak z estetického hlediska.

Nové šachetní a kabinové ovladače využívají moderní technologie jako je např. podsvětlení LED diodami, zajišťují konstantní fungování a zlepšují celkový vzhled výtahu.

 

Dorozumívací zařízení

Na výtazích montovaných před platností nových norem není nainstalováno nouzové dorozumívací zařízení s automatickým voláním, podle našeho názoru i posledních nařízení je ale toto zařízení velmi důležité. Dorozumívací zařízení MYLIFT je funkční a úsporné a může být instalováno do všech typů výtahů a napojeno jak na pevnou linku, tak na GSM bránu. Jízda výtahem bude pak bezpečnější a jistější, v případě uvíznutí stačí stisknout tlačítko, systém se automaticky aktivuje a spojí osoby v kabině s operátorem našeho call-centra, což významně sníží časové prodlevy při přivolání pomoci.

Výše uvedené modernizace jsou jen příkladem prací, které je možné, případně z hlediska platných norem nutné, na výtahu realizovat. Náš specialista Vám bude k dispozici, provede kontrolu výtahu a navrhne Vám, co by bylo vhodné nebo nutné na výtahu udělat, neváhejte nás kontaktovat.