Česky English Italiano

Vyhledávání nákresů

Typ výtahu:

Šířka:

Hloubka:

Kg / počet osob:

Hledat

Reference

Ondříčkova
Ondříčkova
Praha 3

Rekonstrukce

Jako všechna strojní zařízení, i výtahy podléhají po dlouhých letech fungování opotřebení, jelikož jsou vystavené trvalému provozu a atmosférickým vlivům. 

Spolehlivost, obsluha, bezpečnost, komfort, estetičnost, ochrana životního prostředí a čekací doby jsou faktory, které se lety zhoršují, a vedou nakonec uživatele k rozhodnutí výtah vyměnit.

Používání nových technologií a vyspělých metod výroby umožňují společnosti MYLIFT vyměnit jakýkoliv výtah za výtah se podobnými nebo lepšími charakteristikami bez vlivu na úspornost.

Společnost MYLIFT je schopná realizovat všechny služby spojené s dodávkou výtahů, a díky jejich opakovanému provádění je může řídit snadněji než koncový zákazník, který mění výtah pouze jednou. Dovolujeme si uvést jejich stručný popis:

Ohlášení stavby a stavební povolení – Před realizací stavebních prací v budovách je nutné vypracovat dokumentaci stávajícího a návrh nového řešení a vyřídit potřebná povolení na stavebním úřadě, po obdržení souhlasného stanoviska je možné přejít k dalším fázím.

Modernizace kovových konstrukcí a ohrazení – Pokud je šachta tvořená kovovou konstrukcí vyplněnou pletivem, dle stávajících norem je nutné ji zvýšit na nejméně 2,5 metru. Společnost MYLIFT vyrobí a dodá chybějící část konstrukce ve stejném designu konstrukce stávající.

Montáž nového výtahu – Demontáž, montáž, zkoušky po ukončení montáže a ověření shody jsou nejdůležitější fází. Výtah je projektován a postaven na základě charakteristik požadovaných klientem, stávající šachty, typu používání a platných norem. 

Tato fáze trvá přibližně 3 až 5 týdnů v závislosti na typu výtahu a objemu souvisejících prací.

Stavební práce – S demontáží a montáží výtahu je většinou spojena i částečná demolice zdí okolo šachetních dveří jejich následné dostavení a začištění, úprava podlahy, vybílení zdí, úprava prohlubně, strojovny a vedení napájení a osvětlení, jak předepisují platné normy. Fázi stavebních a montážních prací uzavírá likvidace materiálů a generální úklid.

Zkoušky a kolaudace – Po dokončení montáže a stavebních prací je provedena zkouška po ukončení montáže, ověření shody autorizovanou osobou a, pokud je to nutné, i kolaudace ze strany stavebního úřadu. Po obdržení souhlasného stanoviska od všech zainteresovaných úřadů je proces výměny Vašeho výtahu u konce.