Česky English Italiano

Vyhledávání nákresů

Typ výtahu:

Šířka:

Hloubka:

Kg / počet osob:

Hledat

Reference

Americký Vládní Orgán
Americký Vládní Orgán
Praha

Nákladní

Výtahy pro přesun zvlášť těžkých břemen instalované především ve výrobních závodech, dílnách, garážích atp., musí dodržovat zvláštní pravidla a normy.

Obecně mají tyto výtahy vysokou nosnost mezi 2.000 a 25.000 kg, a jelikož jsou vystavené zvlášť intenzivní zátěži, při jejich výrobě se používají masivní nosné konstrukce a i ostatní prvky bývají zpravidla naddimenzované.  Společnost MYLIFT si je vědoma, že případné poruchy takovýchto výtahů způsobují nečekané přerušení pracovních procesů, zpoždění a ekonomické ztráty více, než poruchy jiných typů zařízení, proto se je snaží eliminovat už v projekční fázi.

MYLIFT a její tým se tímto typem výtahů zabývá několik desetiletí a své zkušenosti zúročil ve výrobě výtahů stejně tak masivních a zvláště odolných, jako extrémně funkčních, pohodlných, bezpečných a úsporných. 

Výrobní škála zařízení MYLIFT patří mezi nejrůznorodější a nejčlenitější v sektoru, sofistikovaná technologická řešení využitá při jejich výrobě umožňují splnit nejrůznější požadavky návrhem nejvhodnějšího modelu trakčního, hydraulického nebo bezstrojovnového výtahu.

Náš obchodní zástupce je Vám plně k dispozici pro nalezení nejlepšího řešení, které by plně uspokojilo Vaše potřeby a očekávání.